Hjemmebesøk til 80 åringer

Bedre levekår og helsetilbud skaper forventinger til et aktiv liv også etter pensjonsalder. I den forbindelse er det viktig å tenke helsefremmende, slik at eldre kan få støtte til å leve et godt og selvstendig liv.

Infosenteret for seniorer tar kontakt og tilbyr alle som ønsker det et hjemmebesøk ved fylte 80 år. Tilbudet gjelder alle som ikke allerede har etablerte tjenester.

Tema for samtalen ved besøker omfatter meningsfylt aktivitet, sosial deltakelse, samt trygghet og sikkerhet i hjemmet. Det vektlegges spesielt hva den enkelte selv mener er viktig for å ivareta egen helse. De påfølgende år gjennomføres oppfølgingssamtaler. 

For å høre mer om tilbudet, ta kontakt med Infosenteret for seniorer, se kontaktinformasjon.

 

 

Infosenteret for seniorer