Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk

Infosenteret for seniorer ble i 2011 tildelt midler fra Helsedirekoratet for å beskrive Infosenterets modell for helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk. Her inngikk en spørreundersøkelse som beskrev 80 åringer født i 1930 og 1931 i Trondheim. Dette var seniorer som mottok hjemmebesøk. Det ble også utarbeidet en samtaleguide. Arbeidet ble utført i 2012 og i 2013.

Prosjektet var et ledd i Helsedirektoratets 3 årige utviklingsarbeid for forebyggende hjemmebesøk i Norge. I 2013-2015 samarbeidet Infosenteret for seniorer med NTNU Helsefremmende forskning for å undersøke hjemmebesøkets betydning for seniorer. Artikkel fra dette arbeidet vil bli publisert i tidsskrift for sykepleien.no i løpet av 2017.

Prosjektresultater:

Infosenteret for seniorers Modell for helsefremmende hjemmebesøk

Samtaleguide

80 åringene i Trondheim, en undersøkelse blandt hjemmeboende eldre født i 1930 og1931

 " 80 åringer teknologibruk i Trondheim kommune": Publisering i fagtidsskriftet Ergoterapeuten.no i september 2016 ved Anne Betty Sødal, Bodil Klungerbo fra Infosenteret for seniorer og Line Oldervoll, NTNU Helsfremmende forskning. Takk til Helsedirektoratet for økonomisk støtte gjennom utviklingsprogram for forebyggende hjemmebesøk. http://ipaper.ipapercms.dk/Ergoterapeuten/ergoterapeutennr42016/

Rundskriv og nasjonal veileder forebyggende hjemmebesøk, Helsedirektoratet https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-kommunene/innsikt/forebyggende-hjemmebesok/id2540729/

Flere artikler fra Infosenteret:

Vil du lese mer om Infosenteret for seniorer? 

Les Ergoterapeuten 03.2013, se side 11-13

"Livet begynner alltid" http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Livet-begynner-alltid-329518b.html

artikkel Toril Nervik og Bodil Klungerbo, Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer