"Sterk og stødig", treningsgrupper for seniorer

Ønsker du å bli sterkere og stødigere?

Rekker du deg over gaten på grønt lys?

Greier du mindre i dag enn for ett år siden?

For påmelding, ta kontakt med Infosenteret for seniorer på telefon: 72 54 67 91.
Tilbudet er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune, NTNU og HiST.

 Her så finner du en oversikt over treningsgruppene i bydelene.

Infosenteret for seniorer