Ressurssenter for personer med demens og deres pårørende tilbyr:

Pårørendeskole høsten 2017

Pårørendeskolen er et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller i institusjon.

Gjennom forelesninger og samtaler får du kunnskap om demens, og treffer pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Oppstart: Onsdag 06.09.17, klokka 17.00 – 19.45

Sted: Tiller Helse og velferdssenter, Østre Rosten 51A .

Tema som blir berørt:

Onsdag 06.09. Hva er demens?

Onsdag 13.09. Kommunikasjon og samhandling med personer med demens.

Torsdag 21.09. Utfordringer og muligheter i hverdagen.               

Onsdag 08.11. Informasjon om hjelpeapparat og ulike tilbud

Onsdag 15.11. Hvordan ta vare på deg selv som pårørende

Onsdag 22.11. Rettigheter og støtteordninger

 

Kursledere er:

Julie Krutå, Liv Berit T. Moen og Ingrid Haug Olsen

 

For informasjon og påmelding:

postdemens@trondheim.kommune.no 

eller

Telefon 917 78 035    

 

Kaffe og enkel servering, ta med matpakke ved behov

 

                                                                

                       

 

 


 

 

Ressurssenter for demens