Vi ønsker å gi personer med demensdiagnose eller annen kognitiv svikt en mulighet til å møte andre i samme situasjon.

Møteplass er for de som er tidlig i demensforløpet, og er et sted å hente støtte, utveksle erfaringer og mestringstrategier. Møteplass er et trygt og sosialt treffsted.

Dag: Mandager annen hver uke. Dato for oppstart blir klar i løpet av uke 33
Tidspunkt: kl. 12.00-14.00
Sted: Seniortorget, Erling Skakkesgate 14.

For nærmere informasjon og påmelding:
Telefon 917 78 035

postdemens@trondheim.kommune.no

Ressurssenter for demens