Gruppe for pårørende til personer med demens som bor hjemme, et sted å dele erfaringer med andre.

Her kan du diskutere egne utfordringer, få råd og støtte i forhold til hvordan du kan håndtere hverdagen på en best mulig måte for deg og den som fått en demenssykdom.

Vi møtes annen hver uke på mandager kl 12 - 14,

Sted: Seniortorget, Erling Skakkesgate 14.

For mer informasjon og påmelding:

Telefon 917 78 035

 

Ressurssenter for demens