Vi ønsker å være til støtte for personer med demens og deres pårørende, og alle ansatte i Trondheim kommune.
Vi kan treffes på telefon 911 12 830 / 416 71 400

Våre hovedoppgaver er:

1. Informasjon - om sykdommen, sykdomsforløpet og om hvor du kan få hjelp i henhold til dine behov. 

2. Rådgivning/veiledning.

 • enkeltsamtale pr. telefon, hjemmebesøk eller samtale i våre kontorlokaler.
 • vi arrangerer:
  a) Pårørendeskole på kveldstid
  b) samtalegrupper for ektefeller
  c) møteplass for personer med demens
 • Senteret tilbyr rådgivning og  faglig veiledning for ansatte i Helse- og Velferd i Trondheim kommune.

3. Kompetanseheving/undervisning

 • enkeltkurs for pårørende og andre interesserte
 • kurs om ulike tema knyttet til demens for ansatte i Helse- og Velferd
 • tema om ulike emner innen demens
 • informasjonsmøter om demens for lag og organisasjoner
 • nettverksbygging
 • Marte Meo veiledning

 4. Annet

Ressurssenter for demens deltar i flere utviklingsprosjekter og samarbeider bl.a. med Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse,  Nasjonalforeningen for folkehelsen v/Demensforeningen i Trondheim, Olaviken, Geria - Oslo kommune sitt Ressurssenter for demens og alderspsykiatri, Høgskolen i Sør-Trøndelag,  St. Olavs Hospital v/avd. for geriatri, avd. for alderspsykiatri og avd. for nevrologi, Sykehuset Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Du er velkommen til oss!

Du/dere trenger ikke å ha fått en diagnose, heller ikke en henvisning eller et vedtak for å ta kontakt.

 

Ressurssenter for demens