Nidarosdomens koraspiranter

Kulturskolen organiserer aspirantopplæringen til Nidarosdomens jente- og guttekor.

Jentekor

Valg i søknadsskjema: JentekoretNidarosdomens aspiranter

Alder: 8 - 10 år 

Åpent inntak. Søkes på ordinær måte til Kulturskolen

Dirigent: Randi Flåøien Lundemo

www.nidarosdomensjentekor.no

Guttekor

Valg i søknadsskjema: Guttekoret

Alder: 7 - 10 år

Aspiranttiden varer normalt i to år og gir guttene et solid grunnlag i notelære, korsang og sangteknikk. 

Hver vår sender Nidarosdomens Guttekor invitasjon til alle gutter i 2. og 3. klasse i Trondheim. Brevet blir delt ut på skolen like etter påske. Gutter som går i 1. klasse kan også søke. Aspirantopptaket blir annonsert i Adresseavisen.

Dirigenter:  Bjørn Sigurd Skjelbred og Ingrid Fostad.

Spørsmål om aspirantopptaket kan også rettes til korets administrasjon ved mona.grande.lund@guttekoret.no

www.nidarosdomensguttekor.no

ikon kultur Kulturskolen