Enhetene i Trondheim kommune kan skrive samhandlingsavtale med enkeltpersoner eller frivillige organisasjoner om frivillig innsats. For at de som utfører frivillig innsats skal være dekket av kommunens forsikringsordning må en slik avtale være skrevet. 

Informasjon om forsikringsordningen

Mal: Samhandlingsavtale om frivillig innsats fra enkeltperson

Mal: Samhandlingsavtale om frivillig innsats fra frivillig organisasjon

 

 

Frivillighet i Trondheim