1. Du har adgang til å klage på at du har fått vedtak på feil tjeneste. Disse klagene rettes til helse- og velferdskontoret eller forvaltningskontoret i din bydel.
  2. Hvis du ønsker å klage på måten enheten utfører tjenestene, eller den enkelte fysioterapeut rettes klagen til enhetsleder, eller til fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Den enkelte fysioterapeut vil kunne gi råd om dette.

Enhetsleder Anne Hansen, 952 63 830

Enhet for fysioterapitjenester