KOM I FORM, finn din aktivitet  A-Å

Savner du en aktivitet, eller vet om aktiviteter som ikke er på listen, ta kontakt med Fysak-koordinator i Trondheim kommune:

Astri Heide Vaskinn astri-heide.vaskinn@trondheim.kommune.no mobil: 91666559

 

TILTAK PÅ GANG

Aktive Saupstad 2014-2017 - et prosjekt tilknyttet Områdeløftsatsingen på Saupstad/Kolstad. Prosjektplan viser bredden i tiltak.

Aktiv skolevei  - er fra høst 2015 gått inn i nasjonal kampanje som heter Beintøft. Det registeres 2 måneder hver høst. Lokal premiering som tidligere.

Nærturer 2014-2016 - prosjekt i samarbeid med Enhet for Idrett og firluftsliv og Trondhjems Turistforening om å etablere 10 nærturer, godt skiltet og 2 - 8 kms lengde i Trondheim.

Frisktur - et pilotprosjekt om ledede gåturer i marka for sykmeldte - et samarbeid med Granåsen legesenter og Trondhjems Turistforening. Rapport med ønske om videreføring

Ranheim kulturtribune - et samarbeid med Bibliotek, og ungdomsbase om utvikling av lokaler med fokus på fysisk aktivitet i Ranheims nye fotballtribune. Lokalene åpner i oktober 2016.

Ungdom i farta  - et prosjekt på Markaplassen ungdom skole om å innlemme mer fysisk aktivitet i skolehverdagen, ble vellykket og videreført. Rapport ferdig juni 2016.

 

 

 

 

 

           

 

Enhet for fysioterapitjenester