Hvis du kan dokumentere at du har svak økonomi og er ute av stand til å betale ved ordinære forfall, kan du søke om betalingsavtale.

Ubetalt faktura

Det er strenge vilkår knyttet til å innvilge en betalingsavtale og slike avtaler vil kun innvilges unntaksvis. For å behandle en betalingsavtale må vi ha en begrunnet skriftlig søknad med dokumentasjon over økonomiske forhold. Dette gjelder husstandens inntekter, bokostnader og forsørgelsesbyrde. Bruk gjerne skjema på norsk eller information about income and capital.

Vi anbefaler sterkt å skaffe annen finansiering av skattekrav da det løper en forsinkelsesrente som ligger hele 8 % pro anno over den til enhver tid gjeldende styringsrenten fra Norges Bank.

6naring Kemner