Om barne- og familietjenestene

Barne- og familietjenestene i Trondheim kommune omfatter Svangerskapsomsorgen, Helsestasjonen/ skolehelsetjenesten, Pedagogogisk psykologisk tjeneste (PPT), Barnevern og ulike typer tiltak som kan støtte familien. 

Tjenestene gis av Barne og familietjenesten i din bydel. Aktuelle fagpersoner som er knyttet til disse tjenestene kan være fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, barnevernskonsulent, familieterapeut, spesialpedagog, logoped eller synspedagog. Barn, ungdom og foreldre kan be om hjelp ved å henvende seg direkte til helsestasjonen, barnehagen, skolen, eller direkte til publikumsmottaket i bydelen . Offentlige instanser bes om å henvende seg på henvisningsskjema.

Vet du ikke hvor din henvendelse hører hjemme, vil instansene nevnt ovenfor hjelpe deg videre. 

1barnogskole Barn og familie