Med prosjektet Kultur for helse skal vi formidle kulturaktiviteter til seniorer. Målet med prosjektet er å få flere seniorer ut i kulturell aktivitet og samtidig forske på mulige helseeffekter av kulturdeltagelse.

Deltakelse i prosjektet

Det er den enkeltes fastlege, eller andre enheter i kommunen, som anbefaler deltakelse i prosjektet. Fastlege oversender kontaktinformasjon og påmeldingsskjema til Kulturenheten. Deltakerne vil da få nærmere informasjon om prosjektet, og etter en individuell samtale lager vi en kulturplan med aktiviteter fra Den kulturelle spaserstokken, kulturvertaktiviteter eller Kulturkarusellen.

Det vil legges til rette for 2 ulike kulturaktiviteter pr uke. Deltagerne vil få praktisk oppfølging en gang i måneden (billetter, div praktisk).

Forskningsprosjekt

Gjennom en forskningsstudie søker vi å bidra til mer presis kunnskap om helsefremmende faktorer, bl.a. gjennom utvikling av nye metoder og forskningsverktøy for identifisering av helsefremmende faktorer som resultat av kulturell stimuli og deltakelse. Det er søkt om forskningsmidler til et treårig prosjekt.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Hanne Jensen Sousa på tlf. 917 60 056 eller Adnan "Adi" Kuko på tlf. 915 30 749

Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturenheten i Trondheim Kommune, Senter for helsefremmende forskning (HiST/NTNU), SINTEF, helse og et utvalg fastleger i Trondheim. 

ikon kultur Kultur, kunst og fritid