Ønsker du å bidra? Eller trenger du engasjerte frivillige i din organisasjon eller til ditt arrangement?

Bilderesultat for frivillig

Frivillig Trondheim logo

Frivilligsentraler

Frivilligsentralene i Trondheim er et bindeledd mellom frivillige og ulike aktiviteter eller enkeltpersoner. Ta direkte kontakt med den frivilligsentralen som er aktuell for deg. 

Inkludering av mennesker fra andre land

Vil du være frivillig i arbeidet med flyktninger og asylsøkere?

Aktørbasen

Aktørbasen er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim. I idrettslag, frivillige organisasjoner eller i tilknytning til kulturarrangement er det også betydelig frivillighet. Aktiviteten koordineres gjennom den enkelte organisasjonen.

Organisasjoner og festivaler

Flere organisasjoner, festivaler og arrangører har påmeldingsskjema for frivillige på sine egne nettsider. 

Frivillighet i Trondheim