Ønsker du å bidra? Eller trenger du engasjerte frivillige i din organisasjon eller til ditt arrangement?

Frivillig Trondheim

Frivillig Trondheim er en nettside hvor arrangører og organisasjoner kan registrere seg og hvor DU kan legge inn din profil og melde deg som frivillig der du ønsker å bidra.

Frivillighet Norge

Frivillig.no er en nasjonal nettside med samme funksjon. Her kan du melde deg som frivillig i hele landet.

Frivilligsentraler

Frivilligsentralene i Trondheim er et bindeledd mellom frivillige og ulike aktiviteter eller enkeltpersoner. Ta direkte kontakt med den frivilligsentralen som er aktuell for deg. 

Inkludering av mennesker fra andre land

Vil du være frivillig i arbeidet med flyktninger og asylsøkere?

Aktørbasen

Aktørbasen er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim. I idrettslag, frivillige organisasjoner eller i tilknytning til kulturarrangement er det også betydelig frivillighet. Aktiviteten koordineres gjennom den enkelte organisasjonen.

Organisasjoner og festivaler

Flere organisasjoner, festivaler og arrangører har påmeldingsskjema for frivillige på sine egne nettsider. 

Frivillighet i Trondheim