Vi sender automatisk kopi av journalnotat til fastlege hvis ikke annet er oppgitt. Du kan derfor henvende deg til din fastlege om du ønsker journalnotat fra besøk på Legevakta.

Hvis Legevakta skal utlevere journalnotat må skjema "Journalutskrift, forespørsel fra privatpersoner" fylles ut. Husk kopi av legitimasjon.

For pårørende som ønsker utskrift må det forevises fullmakt av foresatte/hjelpeverge og kopi av legitimasjon.

Forespørsel kan sendes på mail til Legevakta eller per post:

Trondheim kommune
Legevakta i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim
Postboks 2300 Torgard
7004 Trondheim

Journalutskrift sendes pr post og koster 85 kr. Faktura vil bli sendt.

Ved spørsmål vedrørende journalutskrift eller andre administrative henvendelser ring 72544420/06 hverdager mellom kl. 08.30-15.00.

Legevakta