Pårørendeskole for ektepar der personen med demens fikk diagnose før fylte 65 år

Ressurssenter for demens, i samarbeid med Aldring og Helse, sykehuset Nord-Trøndelag, avd. Levanger og Namsos, arrangerer Pårørendeskole ei langhelg pr. år.

Møteplass for mestring er et sted å få felles informasjon om aktuelle tema, og dele erfaringer med andre i samme situasjon.

Møteplass for mestring arrangeres 15. - 18.september 2016 på Jægtvolden 

Ta kontakt med Ingrid Haug Olsen, 911 12 830 for mer informasjon.

 

Ressurssenter for demens