Pårørendeskole for ungdom mellom 16 - 30 år, som har en person med demensdiagnose i nær familie

Ressurssenter for demens, i samarbeid med Aldring og Helse, sykehuset Nord-Trøndelag, avd Levanger og Namsos, arrangerer årlig helgetreff for ungdom.

 

Tid til å være ung vil bli arrangert våren 2017 på Tjøme og høsten 2017 i Selbu.

Høstens arrangement blir fra 16. - 17. september.

For mer informasjon og påmelding:

http://www.aldringoghelse.no/startside/demens/paarorende/tid-til-aa-vaere-ung

Ta kontakt med Liv Berit Træthaug Moen på telefon 416 71 400 for mer informasjon. 

Ressurssenter for demens