Har du problemer med synet?

Læring og mestrinskurs Syn er et gratis kurs med 5 samlinger for nydiagnostiserte seniorer med synsvansker. Kurset er for deg som vil ha mer kunnskap om det å leve med et svekket syn.

Tema:

  • Hva kan du selv gjøre for å fungere best mulig i hverdagen
  • Hjelpemidler og belysning
  • Fysisk aktivitet og fallforebygging
  • Kosthold

Kurset legges opp med en fagdel og samtale/erfaringsutveksling over en kopp kaffe.

Plakat for tilbudet med datoer Høsten 2016

Infosenteret for seniorer