Har du problemer med synet?

Ser du ikke like godt som før? 

Meld deg på læring og mestringskurs!

Synskurs:

Høsten 2017: oppstart 14. september

Våren 2018: oppstart 22. februar

Sted: Hornemansgåden, 2 etg.

For påmleding og mer informasjon ta kontakt på telefon 976 21 162

Her får du via 5 gratis samlinger:

* Kunnskap om hva du kan gjøre for å fungere best mulig i hverdagen

* Gode samtaler og erfaringsutvekeslinger over en varm kopp kaffe/te

Tema som gjennomgås er:

*Hvordan takle hverdagen med svekket syn?

*Nyttige hjelpemidler og belysning

* Fysisk aktivitet og hvordan du unngår fall

*Kosthold

Kurset legges opp med en fagdel og samtale/erfaringsutveksling over en kopp kaffe.

 

 

 

 

 

Infosenteret for seniorer