I Bookingbasen skilles det mellom "fast lån" og "engangslån" av lokaler. Her finner du informasjon om hvordan du skal søke:

Søk om fast lån av lokale - søknadsfrist 1. april

Søk om engangslån av lokale til arrangement, møte etc - søknadsfrist 3 uker før

Mer informasjon om fast lån og engangslån

Digitalt førstevalg Bookingbasen logo

Utlån av lokaler og idrettsanlegg