Tverrfaglig helseteam

Bodil Klungerbo - Avdelingsleder/spesialergoterapeut i geriatri

Linda Oppøyen - Sykepleier, Marte-meo veileder

Lene Thronæs Van Den Hoven - Fysioterapeut, Master i bevegelsesvitenskap

Karen Bruce Solstad- Fysioterapeut, vikar

Anne Betty Sødal - Ergoterapeut, Velferdsteknologi "mulighetsrommet"

Ingvild Ødegård - Spesialsykepleier i geriatri, pedagogisk utdanning

 

Ta kontakt på telefon 72 54 67 91 hverdager mellom kl. 12-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ansatte ble funnet.

Infosenteret for seniorer