Tverrfaglig helseteam med spesialkompetanse i geriatri:

Bodil Klungerbo - Fagleder og Ergoterapeut 

Linda Oppøyen - Sykepleier

Lene Thronæs Van Den Hoven - Fysioterapeut

Anne Betty Sødal- Ergoterapeut

Ingvild Ødegård- Sykepleier 

 

Ta kontakt på telefon 72 54 67 91 hverdager mellom kl. 12-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ansatte ble funnet.

Infosenteret for seniorer