Bookingbasen:

Gå til Bookingbasen

1. Logg inn

Hvis du ønsker å søke om å låne et kommunalt lokale må du logge inn. Klikk "Logg inn". Du må logge inn med ID-porten, hvor du har 5 alternativer; MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. 

Du trenger ikke å logge inn hvis du kun skal finne et lokale. 

2. Min profil

Ved klikk på "Min profil" får du opp profildata, og de aktørene du er knyttet til.

 • NB! Kontroller at fornavn, etternavn, e-post-adresse og mobilnummer stemmer, trykk deretter "Lagre".
 • Under "Mine Organisasjoner", her listes alle organisasjoner du er knyttet til. Ved å klikke på en av de, får du opp den aktuelle organisasjonen i Aktørbasen

3. Finn lokale

Her kan du lete etter et lokale gjennom å velge filtrering eller ved hjelp av kart:

 • «Søk med filter»: Velg aktuelle kriterier for lokalet du ønsker å leie (ingen valg vil liste alle), - klikk «søk». – Noe informasjon om lokalet vises i resultatlisten. Gå inn på lokalet ved å klikke «Detaljer» for mer informasjon, lokalets kalender, og mulighet for å søke om lån av lokalet.
 • «Søk med kart», gjør eventuelle begrensningen i søket i venstrepanelet, og klikk «Søk». Lokalene som treffer søket vises i kartet. Markørene har ledetekst om man holder musepekeren over, og ved klikk på disse vil siden til lokalet vises.

4. Mine søknader

 • Her vises alle søknadene som er sendt i systemet. Her finnes det 3 faner. En for aktive søknader, en for kun strøtimer og en for gamle/historiske søknader.  Søknader kan ha ulik status, og på grunnlag av dette ulike aksjoner som kan gjøres med de:
 • Status Godkjent: På fastlån har du mulighet til å si fra deg tid som ikke skal benyttes og bruke en søknad som basis for en ny:
 • «Frigi tid», klikk på knappen. Her kan du klikke på enten dag eller tidspunkt. Dag velges om det er hele dager som ikke skal benyttes, har klikker du på datofeltet, og velger start/sluttdag for perioden du ikke ønsker å benytte lokalet. Kommer du bare til å bruke deler av oppsatt tid, f.eks. lokalet er leid fra klokken 17-21 og du ikke trenger det lenger enn til klokken 20 klikker du på klokkeslettet, og angir tidsrommet du ønsker å frigi.
 • Gjenbruk tidligere søknad: Klikk «Kopier». Har vil du få opp søknaden, og mulighet til å velge søknad som skal gjenbrukes.
 • Status «Avventer behandling»: Har kan du slette søknaden/avbestille lånet ved å klikke «Avbestill»
 • Status «Avvist»: Her har du ingen mulighet til å gjøre noe med søknaden.

5. Søk om fastlån

Å søke om fastlån gjøres på følgende måte:

 • Det er mulig å søke om fastlån for kommende skoleår i perioden 1. mars til 1. april hvert år.
 • Finn lokalet du ønsker å søke på (beskrevet under «Finn lokale»)
 • På lokalet sine sider, fane «Detaljer», ligger en knapp «Søk om fast lån» (Hvis knappen ikke vises er ikke lokalet tilgjengelig for fast lån)
 • Velg hvilken aktør du skal søke på vegne av, fyll ut aktuelle tekstfelt, velg låneperiode og klikk og dra for ønsket tid i kalenderen.
 • Klikk «Send søknad» og bekreft valget.
 • Innsending av søknad blir bekreftet i grønn boks, og på oppgitt epostadresse.

6. Søk om engangslån til arrangement, møte etc.

Å søke om engangslån gjøres på følgende måte:

 • Finn lokalet du ønsker å søke på (beskrevet under «Finn lokale»
 • På lokalet sine sider, fane «Detaljer», ligger en knapp «Søk om engangslån» (Hvis knappen ikke vises er ikke lokalet tilgjengelig for engangslån.)
 • Velg hvilken aktør du skal søke som, fyll ut aktuelle tekstfelt, og klikk og dra for ønsket tid i kalenderen (eksakt dato).
 • Klikk «Send søknad» og bekreft valget.
 • Innsending av søknad blir bekreftet øverst i skjermbildet, og på oppgitt epostadresse.

7. Book strøtimer

NB. Denne funksjonen gjelder kun for idrettshaller. Funksjonen i Bookingbasen kan ikke benyttes ennå!

Strøtimer i idrettshaller kan bookes i systemet HANO 

Info om Aktørbasen

Utlån av lokaler og idrettsanlegg