Bookingbasen:

Gå til Bookingbasen

0. Logg inn

Hvis du ønsker å søke om å låne et kommunalt lokale eller redigere informasjon om en aktør må du logge inn. Klikk "Logg inn". Du må logge inn med ID-porten, hvor du har 4 alternative metoder; MinID, BankID, Buypass eller Commfides. 

Du trenger ikke å logge inn hvis du kun skal finne et lokale eller en aktør. 

1. Min profil

Ved klikk på «Min profil» får du opp profildata, og de aktørene du er knyttet til.

 • NB! Kontroller at fornavn, etternavn, e-post-adresse og mobilnummer stemmer, trykk deretter «Lagre».
 • «Mine Organisasjoner», her listes alle organisasjoner du er knyttet til. Ved å klikke på en av de, får du opp den aktuelle organisasjonen med 3 faner:
 • Informasjon: Viser informasjonen som er lagret om organisasjonen.
 • Rediger. Her har du mulighet til å redigere/legge til informasjon
 • Medlemmer. Her kan du legge til eller fjerne personer til organisasjonen med fornavn, etternavn og personnummer. (Disse personene får samme rettighet som du har til å søke om lokaler og redigere info om organisasjonen.) 

2. Finn lokale

Under «Finn lokale» kan man kan finne lokale gjennom å velge filtrering eller ved hjelp av kart:

 • «Søk med filter»: Velg aktuelle kriterier for lokalet du ønsker å leie (ingen valg vil liste alle), - klikk «søk». – Noe informasjon om lokalet vises i resultatlisten. Gå inn på lokalet ved å klikke «Detaljer» for mer informasjon, lokalets kalender, og mulighet for å søke om lån av lokalet.
 • «Søk med kart», gjør eventuelle begrensningen i søket i venstrepanelet, og klikk «Søk». Lokalene som treffer søket vises i kartet. Markørene har ledetekst om man holder musepekeren over, og ved klikk på disse vil siden til lokalet vises.

3. Mine søknader

 • Her vises alle søknadene som er sendt i systemet. Her finnes det 3 faner. En for aktive søknader, en for kun strøtimer og en for gamle/historiske søknader.  Søknader kan ha ulik status, og på grunnlag av dette ulike aksjoner som kan gjøres med de:
 • Status Godkjent: På fastlån har du mulighet til å si fra deg tid som ikke skal benyttes og bruke en søknad som basis for en ny:
 • «Frigi tid», klikk på knappen. Her kan du klikke på enten dag eller tidspunkt. Dag velges om det er hele dager som ikke skal benyttes, har klikker du på datofeltet, og velger start/sluttdag for perioden du ikke ønsker å benytte lokalet. Kommer du bare til å bruke deler av oppsatt tid, f.eks. lokalet er leid fra klokken 17-21 og du ikke trenger det lenger enn til klokken 20 klikker du på klokkeslettet, og angir tidsrommet du ønsker å frigi.
 • Gjenbruk tidligere søknad: Klikk «klon». Har vil du få opp søknaden, og mulighet til å velge søknad som skal gjenbrukes.
 • Status «Avventer behandling»: Har kan du slette søknaden/avbestille lånet ved å klikke «Avbestill»
 • Status «Avvist»: Her har du ingen mulighet til å gjøre noe med søknaden.

4. Søk om fastlån

Å søke om fastlån gjøres på følgende måte:

 • Finn lokalet du ønsker å søke på (beskrevet under «Finn lokale»)
 • På lokalet sine sider, fane «Detaljer», ligger en knapp «Søk om fast lån» (Hvis knappen ikke vises er ikke lokalet tilgjengelig for fast lån)
 • Velg hvilken aktør du skal søke på vegne av, fyll ut aktuelle tekstfelt, velg låneperiode og klikk og dra for ønsket tid i kalenderen.
 • Klikk «Send søknad» og bekreft valget
 • Innsending av søknad blir bekreftet øverst i skjermbildet, og på oppgitt epostadresse.

5. Søk om engangslån til arrangement, møte etc.

Å søke om engangslån gjøres på følgende måte:

 • Finn lokalet du ønsker å søke på (beskrevet under «Finn lokale»
 • På lokalet sine sider, fane «Detaljer», ligger en knapp «Søk om engangslån» (Hvis knappen ikke vises er ikke lokalet tilgjengelig for engangslån)
 • Velg hvilken aktør du skal søke som, fyll ut aktuelle tekstfelt, og klikk og dra for ønsket tid i kalenderen (eksakt dato).
 • Klikk «Send søknad» og bekreft valget
 • Innsending av søknad blir bekreftet øverst i skjermbildet, og på oppgitt epostadresse.

6. Book strøtimer

NB. Denne funksjonen gjelder kun for idrettshaller. Funksjonen i Bookingbasen kan ikke benyttes ennå!

Strøtimer i idrettshaller kan bookes i systemet HANO

7. Finn aktør

Alle som har samtykket til å vises i registeret er mulig å søke etter i systemet. Dette gjøres ved å:

 • Klikk «Finn aktør», nederst på alle sider, under «Aktørbasen»
 • Søk på navn, kategori og/eller aktivitet og klikk «Søk»
 • For å få mer informasjon om den aktuelle aktøren kan aktørnavnet klikkes på. Har du rettigheter til denne aktøren kan du også redigere den her.
 • Mer info om Aktørbasen

8. Registrer ny aktør

Å registrere en ny aktør med eller uten organisasjonsnummer gjøres ved å klikke på «Registrer aktør», nederst på alle sider, under «Aktørbasen». Her får du opp to valg:

Registrere aktør med organisasjonsnummer:

 • Søk og finn opp aktuell aktør. NB. Har må du være knyttet til aktøren i Brønnøysundregistrene for å legge den inn som aktør i dette registrert.
 • Fyll ut ev. tilleggsinformasjon. Felt som er obligatorisk i Brønnøysundregistrene må endres i Brønnøysundregistrene.
 • Klikk «Lagre»

Registrere aktør uten organisasjonsnummer

 • Fyll inn nødvendig informasjon
 • Klikk «Lagre». 

Mer info om Aktørbasen

Utlån av lokaler og idrettsanlegg