Urban dyrking

Trondheim kommune ønsker å legge til rette for å dyrke mat i byen. Matdyrking i byen er ikke bare positivt for klima og miljø, men kan også øke enkeltpersoners livskvalitet og være en kilde til samhold i lokalsamfunnet.


Ønsker du å søke tilskudd til urban dyrking i 2017 kan du søke om midler her: 
Dyrking av mat i byen - tilskudd

 Her kan du lese mer om urbane dyrkingsprosjekt i Trondheim

Les mer om dyrking i Trondheim i magasinet Trondheim 2030:
Byfolk vil dyrke grønnsakene sine selv i Trondheim

Les om opprettelsen av frukt- og bærhager på Stavne og Leange i magasinet Trondheim 2030: 
Savner du hage? Da bør du få med deg denne nyheten

For generelle spørsmål om tilskuddsordningen kan du kontakte:

hanne.aaserud@trondheim.kommune.no

Trondheim kommune leier ikke ut enkeltparseller, men kan inngå leieavtale med lag og organisasjoner som ønsker å starte et felles dyrkingsprosjekt. For spørsmål om denne typen avtaler og leie av kommunal grunn kan du kontakte: eierskap.postmottak@trondheim.kommune.no

 Kart over urbane dyrkingsinitiativ i Trondheim

Samarbeidspartnere:

Voll gård og kompetansesenter for urban dyrking
Voll gård er «hele byens bondegård», en gård godt integrert i byen som mange har et forhold til. Her finnes et aktivt og variert landbruk i urbant miljø. Trondheim kommune og Voll gård ønsker å utvikle et kompetansesenter for urban dyrking. Her finnes dyrkingsplass, lokaler og kompetanse. Det vil i sesongen 2017 være en tilgjengelig gartner på gården og det vil bli holdt dyrkingskurs. 

Referansegruppe for urbant landbruk:
Våren 2015 ble det tatt initiativ til et strategisk utviklingsarbeid knyttet til Urbant landbruk i Trondheimsregionen / Sør-Trøndelag. Samarbeidet kom i gang våren 2015 som følge av en rekke grasrotinitiativer fra urbane dyrkere, felleshager, andelslandbruk, strategier i Trondheim kommune og økt interesse fra et tverrfaglig forskningsmiljø.  Fylkesmannen har gjennom sin rolle som utvikling- og tilretteleggeraktør koordinert arbeidet gjennom en bredt sammensatt referansegruppe. Det er en gryende interesse for dette området i Norge og ellers i Europa. Det er viktig å bygge arbeidet på allerede eksiterende kunnskap og forskning.  Prosjektet skal i første rekke bidra til samordning og koordinering av arbeidet på flere nivå og til kunnskapsutveksling mellom nivåene. Dette gjøres ved å tilrettelegge arenaer, bistå og koordinere kunnskapsutvikling på lokalt og regionalt nivå. Deltakere i referansegruppen: Sør-Trøndelag Bondelag, Trondheim kommune, Skjetlein Grønt Kompetansesenter, NTNU, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Bygdeforskning og Voll gård.

 

5miljo Miljø