Folkehelseuka 2016 ble gjennomført 10. - 18. september. 

Folkehelse er et vidt begrep. Hensikten med Folkehelseuka er å øke bevisstheten  om hva folkehelse er, og at det er mange aktører som bidrar på forskjellige fagområder. 

Mange ulike aktører, fra Kulturenheten og Miljøenheten, skoler og barnehager, helse- og velferdssentre, frivilligsentraler og andre frivillige organisasjoner og aktører bidro med ulike aktiviteter og arrangement i fjorårets program.

Folkehelseuka

Hvert år vil noen av deltakerne bli premiert for sin innsats. Vi oppfordrer til samarbeid på tvers av enheter, organisasjoner og generasjoner.

I løpet av Folkehelseuka kan vi synliggjøre arbeidet som gjøres for å bedre folkehelsen, og kanskje også inspirere til ytterligere gode tiltak. Alle som ønsker å delta i denne uka med et folkehelsetema, kan bruke logoen til Folkehelseuka. 

Velg riktig lenke i høyremenyen for registrering

Der kan du også legge inn ønske om stand. 

Folkehelseuka