Mestringstilbud er lavterskeltilbudene i Enhet for psykisk helse og rus. Under finner du en oversikt over enhetens ulike tilbud og lenker til mer utfyllende informasjon. Alle tilbudene forutsetter aktiv deltakelse fra den enkelte bruker.

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager.

Mestringskurs:

Individuelle tilbud:

Pårørendegrupper/kurs:

Innvandrere: