Prosjektet “IKT i trondheimsskolen" har i perioden 2014-2015 utredet hvilke tiltak som gjør at elevene best kan utvikle digitale ferdigheter og faglig kompetanse ved hjelp av IKT.

Prosjektgruppen har blant annet gjennomført intervjuer på skoler, hatt kontakt mot andre kommuner for å innhente erfaring, hatt møte med rektorer og IKT-veiledere og hatt workshops med referansegruppe, styringsgruppe, program for digitalt førstevalg, IT-tjenesten og senter for IKT i utdanningen. Det har i tillegg vært gjennomført en pilot ved en ungdomsskole i Trondheim kommune. Det er testet ut ny nettverksløsning, et utvalg av nytt digitalt utstyr (Chromebooks og Windows hybrid-PC) og skyløsninger av kontorpakker som ikke krever lokal installasjon (Google Apps for Education og Office 365).

Det grundige forarbeidet er dokumentert og beskrevet nærmere i Rapport 2015: IKT i trondheimsskolen fra våren 2015. I tillegg er det forslag til konkrete tiltak for hvordan Trondheim kommune kan legge til rette for mer lik digital praksis i trondheimsskolen, og på denne måten bidra til å utjevne digitale skiller mellom klasser og skoler. De fleste tiltakene implementeres i perioden 2016-2019. 

Kontaktperson for IKT i trondheimsskolen 

Siw Olsen Fjørtoft
Prosjektleder IKT i trondheimsskolen
Fagenhet for oppvekst og utdanning
Mobil: 924 19 006
E-post: siw.olsen.fjortoft@trondheim.kommune.no

 

Lenker: 

 

1barnogskole Skole