Meldeboka skal benyttes som kommunikasjonskanal for meldinger som i dag kommer i mange kanaler, f.eks:

 • Papirmeldebok
 • Ranselpost / hyllepost
 • E-post
 • SMS til ansattes privattelefon
 • SMS til trinntelefon / turtelefon
 • SMS via løsninger som Mobilskole
 • Gullapper 

Muntlige kommunikasjon skal selvfølgelig fortsatt skje der det er mest hensiktsmessig.
Meldeboka skal ikke brukes til endring av oppholdstid, oppsigelse av plass etc.
Det er som før gjennom id-porten

Gevinster ved bruk av Meldeboka:

 • Én kanal å forholde seg til i kommunikasjonen med skole, SFO og barnehage
 • Bedre informasjonsflyt og datakvalitet (slipper lapper som forsvinner og info til e-postadresser som ikke er i bruk)
 • Begge foresatte får samme informasjon fra skole, SFO og barnehage
 • Beskjeder mellom skole, SFO, barnehage og foresatte kommer raskere frem
 • Lærer, SFO-ansatte, barnehageansatte kan bruke mindre tid på administrasjon og mer tid sammen med barna
 • Enkelt for alle brukere å se meldinger og beskjeder, og lett kunne se historikken
 • Bedre fraværsoppfølging og oppfølging av samtykker
 • Mindre bruk av privat mobiltelefon
 • Redusert papirbruk gir gevinster for miljøet
 • Oversikt over ditt barns vurderinger og faglig utvikling 

 Slik bruker du Meldeboka 

 Brukerdokumentasjon

For mer detaljert informasjon om bruk av løsningen – se brukerveiledningen.

Meldeboka er en digital tjeneste fra Trondheim kommunes Program for Digitalt førstevalg. Tjenesten eies og forvaltes av Fagenhet for oppvekst og utdanning.

Meldeboka