Logo svarthvit

Ordensregler ved Trondheim folkebibliotek

 

GENERELT

Alle som besøker Trondheim folkebibliotek skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være.

Dette forutsetter at alle viser alminnelig god folkeskikk.

 

RUSMIDDLEBRUK

Det er ikke lov til å være påvirket av rusmidler eller bruke rusmidler på biblioteket.

 

ANNEN SJENERENDE FRAMTREDEN

Lovbrudd, truende eller sjenerende oppførsel (støy, sjikane, lukt etc.) er ikke tillatt.

 

 

Hva skjer dersom reglene ikke følges?

 

BORTVISNING

Personalet vil i første omgang høflig gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne. Dersom slik henstilling ikke etterkommes, vises vedkommende bort fra biblioteket for resten av dagen. Securitas/politiet kontaktes for å foreta bortvisningen.

 

Ved større brudd på Trondheim folkebiblioteks ordensreglement kan brukere bortvises fra biblioteket.  Det kan enten være bortvisning for en tidsavgrenset periode, eller en varig bortvisning. En formell bortvisning skjer kun i meget alvorlige saker, og blir behandlet som enkeltvedtak i henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Det kan f.eks være tyveri fra samlingen, kjøp/salg av narkotika, ulovlig bruk av PCer eller uanstendig og truende oppførsel mot brukere eller ansatte.

 

Bortvisningen skjer skriftlig, og det er kun biblioteksjefen som kan vise bort brukere for mer enn resten av dagen.

Først sendes varsel om bortvisning. Brukeren har da ti dager til å klage før vedtaket endelig fattes. Dersom ingen klage følger, sendes vedtak om bortvisning.