Trondheim kommune har to frivillighetskoordinatorer:

Knut Meinert Kiplesund
Rådmannens fagstab
Frivillighetskoordinator helse og velferd

Harald Arnesen
Kulturenheten
Frivillighetskoordinator kultur

Frivillighetskoordinator helse og velferd, Knut Kiplesund:

 • Ansatt i Rådmannens fagstab, faggruppe helse og velferd.
 • Kontaktperson for frivilligsentralene.
 • Saksbehandler for tilskudd til frivillige humanitære organisasjoner innenfor helse og velferd.
 • Oppfølging av samarbeidsavtaler med ideelle og frivillige aktører innen helse og velferdsområdet.
 • Oppfølging av prosjekter i grenselandet helse og velferd og frivillighet.
 • Kontaktperson for studentfrivilligheten.
 • Hovedansvar for koordinering av samarbeidet med frivillige organisasjoner om integrering av flyktninger og innvandrere.   
 • Kommunens representant i Humanitært forum i regi av Røde Kors.
 • Ansvar for eller bidra i andre politiske saker som omhandler frivillighet innenfor helse og velferdsområdet.

Frivillighetskoordinator kultur, Harald Arnesen:

 • Ansatt i Kulturenheten, Festival- og arrangementskontoret.
 • Har ansvar for kommunens arbeid med frivillighet innen kulturområdet.
 • Saksbehandler for Frivillighetsmillionen.
 • Ha jevnlig kontakt med viktige samarbeidspartnere innen frivilligheten, da primært større aktører og paraplyorganisasjoner innen kultur og idrettsområdet.
 • Ansvar for oppfølging, rullering og revidering av Temaplan for frivillighetspolitikk i løpet av 2016/17 (sak 10/47624).
 • Ansvar for eller bidra i andre politiske saker som omhandler frivillighet innenfor kulturområdet.

Felles for begge

 • Være kontaktledd som videreformidler nasjonale og lokale føringer, kunnskap m.m. til frivilligheten i Trondheim.
 • Kompetanseutvikling innen frivillighetsarbeid.
 • Være tilgjengelig for råd og bistand samt praktisk samarbeid om rekruttering og nye former for frivillighetsarbeid.
 • Bidra i arbeidet med å knytte frivilligheten til arbeidet med inkludering av nyankomne flyktninger.
 • Utvikling av nye arbeidsformer og metoder for frivillig arbeid i samarbeid med andre virksomheter og enheter innen kommunen.

Frivillighet i Trondheim