Det finnes ulike veier til fagbrev. Trondheim kommune har flere muligheter for opplæring i bedrift.

Lærling

Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir ansatt på en arbeidsplass, og har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fag- og svenneprøve.

Krav til søker:

  • Fullført videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2)
  • Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet. Det er viktig at du liker å omgås mennesker.  

Lærekandidat

Lærekandidatordningen er en mulig vei å gå hvis fag- eller svennebrev ikke er målet for opplæringen. Lærekandidatordningen tar sikte på en kompetanse på et lavere nivå gjennom en kompetanseprøve. Opplæringen i faget skjer i en lærebedrift, læretiden er den samme som for lærlinger i faget.

HEFFI (Helsefagarbeiderutdanningen for innvandrere)

Trondheim kommune, i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, tilbyr annen hvert år Helsefagarbeiderutdanningen for innvandrere. Oppstart 2014, 2016 osv.. Tilbudet er tilrettelagt for voksne innvandrere med forholdsvis kort botid i Norge og som har sterk motivasjon for å utdanne seg til et yrke innen helsesektoren.  En forutsetning for å få plass er at du har gjennomført norskopplæring ved EVO, eller tilsvarende. 

Utdanningstilbudet går over 4 år, med 2 dager skole og 3 dager praksis pr. uke. Første år har du status som elev, fra andre år tegnes det lærekontrakt med Trondheim kommune.

Nærmere informasjon om utdanningstilbudet og søknadsprosessen kan du få ved Opplæringskontoret i Trondheim kommune, Enhet for voksenopplæring (EVO), Kvalifiseringssenteret for innvandrere/INN og NAV - intro.

Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen

Les mer om HEFFI

Internt undervisningstilbud for omssorgstjenesten

Gjennom midler fra fylkesmannen (Kompetanse- og innovasjonstilskudd) KIT har vi tiltak som skal bidra til å sikre tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning i omsorgstjenesten.

Tiltakene i KIT bidrar til å øke andelen med helse- og sosialfaglig utdanning og andelen med høgskoleutdanning i brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste.

Det gis tilbud til ansatte som ønsker å utdanne seg til helsefagarbeider, videreutdanning i fagskole og videreutdanning på høgskole.

Ta kontakt med din leder og Opplæringskontoret i Trondheim kommune.

Menn i helse

Menn i helse er et tilbud for menn mellom 25-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Deltakerne får tittelen helserekrutt og det tilbys et komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeider. Helserekruttene veksler mellom å motta ytelse fra Nav og lønn fra kommunen.
Les mer om Menn i helse

Lærling