Vi har læreplasser ved ulike enheter i kommunen. Det er behov for faglært arbeidskraft innen flere tjenesteområder. Det varierer fra år til år hvilke fag og hvor mange læreplasser vi utlyser. Opplæringskontoret behandler alle søknader om læreplass i Trondheim kommune.

For å søke læreplass i Trondheim kommune, send søknad til Opplæringskontoret.

Oversikt over hvilke fag du kan være lærling i:

Lærling