Lønn under utdanning!

Som lærling eller lærekandidat har du lønn under opplæringen. Du har kun rett på lønn for verdiskapningsdelen av læretiden. For de fleste fag utgjør læretiden to år hvorav ett år er avsatt til opplæring og ett år til verdiskapning. Verdiskapningsdelen fordeles normalt over begge årene. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn.

Lærlinger med 2 års læretid i Trondheim kommune:

 1. år som lærling

 40 % av årslønn p.t. kr. 326.300,-

 ( =  årslønn 130.520,-)

 kr 10.876,67 pr. mnd

 2. år som lærling

 60 % av årslønn p.t. kr. 326.300,-

 ( = årslønn 195.780,-)

 kr 16.315,00 pr. mnd

 

Lærekandidater med 2 års læretid i Trondheim kommune:

 1. år som lærekandidat 

 40 % av årslønn p.t. kr. 282.000,-

 ( =  årslønn 112.800,-)

 kr 9.400,00 pr. mnd

 2. år som lærekandidat

 60 % av årslønn p.t. kr. 282.000,-

 ( = årslønn 169.200,-)

 kr 14.100,00 pr. mnd

Lønn justeres etter gjeldende avtaleverk (oppgitt lønn gjeldene pr. 1 mai 2016)

Allmennfaglig påbygging i læretida

Trondheim kommunes lærlinger kan få dobbel kompetanse i løpet av to år. Fagbrev og studiekompetanse. Vi kjøper undervisning fra Sonans i de fem fellesfagene. Lærlingene tar eksamen som privatist. Les mer om Allmennfaglig påbygging

Dersom du ikke ønsker å ta allfmennfaglig påbygging i læretida kan du ta det senere. Sør-Trøndelag fylkeskommune gir deg som lærling rett til å komme inn på allmennfaglig påbygging etter bestått fagbrev. Det gir deg mulighet til å kombinere videre studier med ekstrajobb som fagarbeider.

Muligheter for deler av læretida i utlandet

Som lærling i Trondheim kommune kan du søke om å få ca tre måneder av læretida i utlandet.
En opplevelse for livet!

Utvekslingsprogrammet Erasmus +

I samarbeid med Sør- Trøndelag fylkeskommune kan man gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+ søke om å ta tre måneder av læretida i en bedrift i Europa. Utdanningsprogrammet er rettet mot fag- og yrkesopplæring samt etter- og videreutdanning i arbeidslivet, og tar sikte på å gi deg muligheten til å tilegne deg og bruke kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner som også gir deg personlig utvikling. Programmet legger til rette for utveksling av lærlinger, og du får bedre språkkunnskaper og bredere faglig kompetanse i tillegg til en unik kompetanse du får glede av resten av livet. Dette gjelder alle fag. Se mer om Erasmus+ på Facebook

Læretid i Spania

I Helsearbeiderfaget har vi et tilbud til 2.års lærlinger om å få være tre måneder av læretida ved Vistamar rehabiliteringssenter i Spania. Her får man jobbe med norske brukere som reiser ned til helsefremmende opphold med fokus på trening. Lærlinger som ønsker seg hit i løpet av læretida må sende inn søknad til opplæringskontoret når dette annonseres. Referanser, innsats og lite fravær vektlegges. Per dags dato reiser det to-tre lærlinger på høsten og to-tre lærlinger på våren. Dette er et svært attraktivt tilbud som vi er stolte av å kunne tilby.

Læretid på St. Olavs hospital HF

Trondheim kommune har en samarbeidsavtale med St. Olavs hospital om utveksling av helsefagarbeiderlærlinger. Lærlingene kan søke om å få 6 måneder av læretida ved enkelte avdelingenr ved St. Olav hospital.

Yrkeskonkurranser

Hensikten med yrkeskonkurranser er å fremme motivasjon og kvalitet i yrkesutdanningen, samt øke rekrutteringen til yrkesfag. Ved å delta i internasjonale konkurranser får vi viktig tilbakemelding på vår utdanning og internasjonale kontakter

World Skills Norway organiserer det norske yrkeslandslaget, som hvert andre år konkurrerer i verdens største yrkesfaglige konkurranse, World Skills Competition. Det norske yrkeslandslaget består av ungdom i alderen 19-22 år, og er best i Norge i sine fag. De er tatt ut etter regionale og nasjonale konkurranser. Trondheim kommunes lærlinger deltar i NM yrkesfag i henholdsvis barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget i NM.

Stipend og lån

Lærlinger har de samme rettighetene til lån og stipend som elever i videregående utdanning. Les mer om lån og stipend for lærlinger på Lånekassens nettsider: www.lanekassen.no

Studentpris ved kollektivreiser

Se AtB.no 

 

Lærling