Søknad til læreplass i Trondheim kommune

Hovedinntaket for lærlinger har søknadsfrist 1. mars 2017.
Søknad sendes elektronisk gjennom Webcruiter. Det er viktig å lese hele utlysningsteksten nøye for å få med alt i søknaden.

Søk læreplass i ditt fag her:

Lærling i aktivitørfaget

Lærling i anleggsgartnerfaget

Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Lærling i byggdrifterfaget

Lærling i helsearbeiderfaget

Lærling i institusjonskokkfaget

Lærling i kjemiprosessfaget

Lærling i kontor- og administrasjonsfaget

Lærling i renholdsoperatørfaget

Lærling i vei- og anleggsfaget

Ansettelsesprosessen

Februar/ Mai

  • Ledige læreplasser i Trondheim kommune utlyses på våre hjemmesider under Ledige stillinger.
  • Der er det tilrettelagt for en fullelektronisk søknadsprosess. Vedleggene legges inn i den elektroniske søknaden.
  • Søknadsfrist er 1. mars.

April/ Mai

  • Søkere på læreplasser helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget innkalles til felles intervju.
  • I øvrige fag gjennomføres intervju med den enkelte søker.

Juni

  • Tilbud om læreplasser sendes ut.
    Alle som har søkt innen fristen får svar innen 1. juli.

August

  • Oppstart læretid.
  • Lærekontrakter skrives ut av opplæringskontoret, signeres av alle lærlinger og sendes til godkjenning til Sør- Trøndelag fylkeskommune.

Lærling