Kontaktinformasjon:


Kontaktperson/ opplæringskontoret er tilgjengelig for henvendelser på e-post og telefon. Vi etterstreber å svare innen rimelig tid. Vi ringer tilbake til de som har lagt igjen beskjed og nummer på svarer.

Sentralbord: 72 54 00 00
E-post: fagopplaring.postmottak@trondheim.kommune.no

Vi jobber på opplæringskontoret


Tone solberg - portrett

Tone Solberg

Seksjonsleder, Alle fag

Tlf: 952 63 060
E-post: tone.solberg@trondheim.kommune.no


Heidi K Stokland, portrettHeidi Kristin Stokland

Kontor- og administrasjonsfaget

Tlf: 908 26 379
E-post: heidi-kristin.stokland@trondheim.kommune.no


Anita Blikeng, portrettAnita Blikeng

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Tlf: 916 72 227
E-post: anita.blikeng@trondheim.kommune.no


Tone Beate Trones, portrettTone Beate Trones

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Tlf: 901 79 785
E-post: tone-beate.trones@trondheim.kommune.no


Kirsti Marie Talmo, portrettKirsti Marie Talmo

Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Aktivitørfaget

Tlf: 952 63 465 
E-post: kirsti-marie.talmo@trondheim.kommune.no   


Lene Haaheim, portrettLene Haaheim  

Helsearbeiderfaget

Tlf:  917 35 171
E-post: lene.haaheim@trondheim.kommune.no

 


Monica Dahl Eide, portrettMonica Dahl Eide (Permisjon til mai 2018)

Helsearbeiderfaget, HEFFI-koordinator

Tlf: 988 23 466
E-post: monica-dahl.eide@trondheim.kommune.no


Trine Nevermo, portrettTrine Nevermo

Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Helsearbeiderfaget

Tlf: 476 73 822
E-post: trine.nevermo@trondheim.kommune.no


Jorunn Mørch AasanPortrett Jorunn Aasan

Helsearbeiderfaget, IKT- servicefaget, Institusjonskokkfaget

Tlf: 469 46 654

E-post: jorunn-morch.aasan@trondheim.kommune.no


Portrett Anita StrømmeAnita Strømme

Helsearbeiderfaget

Tlf: 907 84 428
E-post: anita.stromme@trondheim.kommune.no


Jan Strand, portrettJan Strand

Helsearbeiderfaget, Anleggsgartnerfaget, Byggdrifterfaget, Idrettsanleggfaget, Kjemiprosessfaget, Vei- og anleggsfaget

Tlf: 952 63 462
E-post: jan.strand@trondheim.kommune.no


Karine Lee BlomstrømPortrett Karine Lee Blomstrøm

Helsearbeiderfaget

Tlf: 994 29 332
E-post: karine-lee.blomstrøm@trondheim.kommune.no

 


Joakim Kihl Homlberg, portrettJoakim Kihl Holmberg

Menn i helse, Kontaktperson KIT (Kompetanse- og innovasjonstilskudd), Helsearbeiderfaget

Tlf: 974 99 061
E-post: joakim.holmberg@trondheim.kommune.no

 


Christian Arntzberg EgerPortrett Christian A. Eger

Økonomi/Lønn

Tlf: 902 36 477
E-post: christian.arntzberg.eger@trondheim.kommune.no


 


Lærling