Vi har mange ulike enheter som er godkjente lærebedrifter, men du søker læreplass gjennom Opplæringskontoret. 

Alle enheter har en egen hjemmeside og noen har også en facebookside. Her ser du noen eksempler:Hjemmetjenesten

Facebook: Dragvoll helse- og velferdssenter

Facebook: Ladesletta helse- og velferdssenter

Facebook: Dalgård skole og ressurssenter

Facebook: Gjørtlerveien barnehage

 

 

 

 

Lærling