Alle lærlinger får hver sin veileder/instruktør som er ansatt som fagarbeider ved læreplassen. Veilederen har ansvar for oppfølging og opplæring av læringen.

Veilederkurs 
Annonseres på Nyheter for meg på Intranett. Påmelding i kurskatalogen.

Fag- og inspirasjonsdager
Egenpåmelding under Åpen aktivitet i OLKWEB. Arrangeres 1 gang i året, rundt nyttår.

Informasjonssamling for veiledere hver høst (2 timer)
Annonseres på Nyheter for alle på Intranett. Egenpåmelding under Åpen aktivitet i OLKWEB.

Workshop i OLKWEB
Egenpåmelding under åpen aktivitet i OLKWEB.


Nyhetsbrevet VEILEDER'N:

På etterspørsel fra veiledere har vi laget et nyhetsbbrev med aktuell informasjon. Lenke sendes på e-post til alle veiledere som er registrert i OLKWEB. Spre gjerne det glade budskap :-)