Opplæring i bedrift skal dokumenteres i nettbasert opplæringsbok (OLKWEB). Lærling og veileder jobber kontinuerlig med dokumentasjon og vurderinger gjennom hele læreløpet.

OLKWEB

 

www.olkweb.no/trhkommune

Brukernavn og passord fås ved henvendelse til Opplæringskontoret.

Vi arrangerer OLKWEB-workshop gjennom hele året. Dette er et tilbud til lærlinger og veiledere som ønsker mer veiledning i bruk av OLKWEB.

Lærling