Treffested for personer med demens og pårørende

27.april kl 18.00 - 20.00

8.juni kl 18.00 - 20.00

begge datoer på Persaunet Helse- og velferdssenter, Kristine Bonnevies veg 20

Det vil bli underholdning og enkel servering

Ressurssenter for demens