Samarbeidsavtale med videregående skoler i Trondheim

Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har tatt grep for å få flere til å stå det 4-årige løpet helt ut og ta fagbrev som helsearbeidere og barne- og ungdomsarbeidere.

Trondheim kommune ved Opplæringskontoret og de fem videregående skolene i Trondheim som har helse- og oppvekstfag inngikk 1.juni 2016 en forpliktende samarbeidsavtale. Avtalen skal bedre kontakten mellom skole og arbeidsgiver slik at elevene vet mer hva de går til og gi enda bedre kvalitet i opplæringa.

En stor del av de som starter på helse- og oppvekstfagutdanningen i fylket velger allmennfaglig påbygging i stedet for læretid, og dessverre er det mange av dem som stryker på eksamen.

Målet er at flere skal fullføre, på normert tid.

Etterspørselen etter arbeidskraft er stor i disse yrkene. Alle som er kvalifisert og søker læreplass vil få det.

Flere konkrete grep  

Her er noen av de konkrete grepene som ligger i avtalen: 

  • Faste avtalte treffpunkt. Arbeidsgiver blir med på foreldremøter og treffer både elever og foreldre. Her skal både elever og foreldre få bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg. 
  • Karrieredager ute på skolene. Formålet skal være at elevene skal bli motivert og forberedt til å møte krav fra arbeids- og samfunnsliv. Trondheim kommunes behov for arbeidskraft skal også tilfredsstilles. 
  • Årsplan for samarbeidet på hver skole. Opplæringen skal fremstå mest mulig helhetlig.

Samarbeidsavtalen er en del av Yrkesfagløftet, hvor nettopp omdømmebygging og samarbeidskultur er viktig.

Rektorer og elever fra de ulike videregående skolene er positive til samarbeidsavtalen med Trondheim kommune

Elevene foran fv:
Natalie Gjengset, Thora Storm, Elise Flatjord, Tiller, Mathias Varmedal, Byåsen, Steffen Lund Borgsø, Strinda, Eirin Ytterhus, KVT
Bak fra venstre: Anders Buhaug, Thora Storm, Geir Vikan, Byåsen, Kirsti Horne, Tiller, Trond Hofstad, Strinda, Tone Solberg, Opplæringskontoret, Jostein Brønstad, KVT.

For ytterligere informasjon ta kontak med opplæringskontoret. 

Lærling