Et gratis tilbud til deg som har fått en demensdiagnose, og som ønsker informasjon og å møte andre for erfaringsutveksling.

Brukerskolen arrangeres i Rådhuset, fra kl 12-14, 2 dager på rad. Enkel servering og kaffe.

Brukerskole vil bli gjennomført når vi har 4-6 deltakere.

Velkommen til å ta kontakt med Julie Krutå, 958 55 530

eller postdemens@trondheim.kommune.no

Ressurssenter for demens