Eldre og klokere- hva med alkohol?
Hva skjer med kroppen når du inntar alkohol? Hvorfor bør du ha et bevisst forhold til bruk av alkohol?

Eldre, alkohol og legemidler. En informajsonsbrosjyre til deg over 60 https://stolav.no/Documents/KoRus/Eldre%20og%20klokere.pdf

Fakta om Alkohol. Her finner du nyttig verktøy for kartelegging av alkoholvaner: http://avogtil.no/fakta/drikker-du-for-mye/

Tanker om rus:

https://www.trondheim.kommune.no/content/1117750779/Tanker-om-Rus---TOR

Infosenteret for seniorer