Fysioterapitjenesten i din bydel gir tilbud til barn, voksne og eldre som bor hjemme og som har vanskeligheter med å forflytte seg til fysikalske institutter, og til mennesker som bor på institusjon eller barn som trenger oppfølging på helsestasjon, i barnehage eller på skole.

Heimdal, Industriveien 7

Barn og unge: 481 17 439

Voksne og eldre 91672474

Lerkendal, Valøyveien 12

Barn/unge 481 50 131

Voksne/eldre 908 79 678

Midtbyen, Stabellsvei 4 

Barn/unge 481 37 475

Voksne/eldre 976 11 566

Østbyen,  Frostaveien 2

Barn/unge 916 72 424

Voksne/eldre 979 96 228

Du kan også nå oss på din helsestasjon/skolehelsetjeneste eller ditt helse- og velferdskontor 

Henvisningsskjema: Individuell henvisning av barn/unge (pdf) Individuell henvisning av voksne/eldre (pdf)

Enhet for fysioterapitjenester