Trondheim kommune har skrevet samarbeidsavtaler med en rekke organisasjoner. Her finner du noen av disse avtalene. 

Frivillighet i Trondheim