Takk bare bra....?" er et kurs for deg som er 65 +

Målgruppe:

Kurset er for deg over 65+ som ønsker en forandring. Mange opplever ulike former for tap som dårligere helse, mister venner eller familie etc. Dette kan føre til ensomhet, tristhet, uro og bekymringer.

Kurset er både for deg som ønsker å forebygge depresjon og for deg som føler deg nedfor.

Hva kan du oppnå?

På kurset vil du lære deg metoder for hjelp til selvhjelp, slik at du kan få det bedre. Du vil gjennom undervisning få lære mer om sammenhenger mellom tanker, følelser, fysiske reaksjoner og handlinger og hva du selv kan forbedre i eget liv.

Kurset går over 10 uker på tirsdager, à 2 timer pr. uke.

Oppstart:  Tirsdag 14. mars 2017

Det vil bli en deltakeravgift på kr. 500, - for kursmateriell inkl. kaffe/te

Påmelding til Infosenteret for seniorer på telefon 72 54 67 91

Plakat våren 2017

Kurledere:

Ingvild Ødegård (spesialsykepleier), Bodil Klungerbo (fagleder/spes.ergoterapeut)

Infosenteret for seniorer

 

Infosenteret for seniorer