Forsikringen gjelder personer som tar oppdrag som frivillig for Trondheim kommune. For at forsikringen skal være gjeldene må det være inngått en skriftlig avtale mellom Trondheim kommune (enheten) som oppdragsgiver og den frivillige.

Vilkår: 
Medisinsk invaliditet: 15 G
Død: 2 G

G = Grunnbeløp i folketrygden

Meld skade:

Meld skade på Protector forsikring sin nettside

eller

Send e-post til skade@protectorforsikring.no

Ved spørsmål om forsikringen, kontakt oss

Frivillighet i Trondheim