Office

Trondheim kommune har inngått avtale om forsikring av frivillige med Protector forsikring ASA. 

For at de som utfører frivillig innsats skal være dekket av kommunens forsikringsordning må det være skrevet en samhandlingsavtale mellom den kommunale enheten og den frivillige organisasjonen.

Les mer om samhandlingsavtaler og forsikringsordningen her 

Frivillighet i Trondheim