Nytt år og nye muligheter!

Følgende tilskuddsordninger har løpende saksbehandling uten søknadsfrist. Du kan søke om tilskudd til aktiviteter, arrangement og prosjekter for ulike målgrupper:

Aktiviteter for barn og unge

Helgeaktiviteter for ungdom

Ungdommens bystyre - nettverksmidler

Frivillighetsmillionen kultur

Strakstiltak fritidskulturlivet

NB. Du kan bare søke fra en tilskuddsordning til et og samme aktivitet/prosjekt. 

Alle tilskuddsordninger

Frivillighet i Trondheim