Brukermedvirkning er forutsetning for å kunne tilby gode tjenester. Gjennom Brukerråd eller andre former for dialog kan brukerne påvirke innholdet og kvaliteten på tjenestene fra kommunen.

Våren 2016 etablerte Enhet for ergoterapitjeneste, Enhet for fysioterapitjeneste og Enhet for lege- og smitteverntjenester felles brukerråd med representanter fra følgende brukerorganisasjoner:

 

FFO: Thor Hjelmeland og Anne Kjerland

Kreftforeningen: Sølvi Skarra Kvitnes

SAFO: Torill Kvaløsæter

Enhet for ergoterapitjeneste: Tove Sivertsen, enhetsleder

Enhet for fysioterapitjenester: Anne E. Hansen, enhetsleder

Enhet for lege- og smitteverntjenester: Merete Mihle Hansen

Sekretær: Bente Sandvik, Enhet for fysioterapitjenester

Representanter for andre organisasjoner inviteres inn på sak når det er aktuelt. Møtefrekvens ca 3 møter per år.

Enhet for fysioterapitjenester