Kommunikasjonsrådgiver Tone Fagerholt i Trondheim kommune fikk mandag utmerkelsen «Årets trekkhund» for sitt store engasjement for klarspråk.

Denne utmerkelsen går til en ildsjel som har gjort en spesiell innsats for klarspråk, og som har bidratt til gode resultater ved å motivere andre og være pådriver for et systematisk klarspråksarbeid.

- Det er veldig inspirerende å få en slik pris. Det å forbedre kommunespråket slik at flest mulig forstår informasjonen fra oss er en viktig og meningsfull oppgave.

Tone Fagerholt og statsråden

Bildetekst: Tone Fagerholt fikk prisen av statsråd Jan Tore Sanner.

Trondheim kommune jobber med klart språk og har en egen språkprofil som skal hjelpe medarbeiderne til å skrive bedre tekster. Det er også satt i gang klarspråkprosjekt ved enheter og virksomhetsområder. Helse- og velferdskontorene har blant annet revidert alle sine vedtaksbrev og maler for å gjøre dem mer tilpassa brukeren.

I begrunnelsen for prisen heter det at Tone Fagerholt har med små ressurser, men med en tydelig og gjennomtenkt plan, gjort begrepet klarspråk kjent i Trondheim kommune. Systematisk har hun tatt for seg område for område og fått arbeidet solid forankret i ledergruppen.

Prisen ble delt ut i Konserthuset i Oslo mandag 27. februar av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som en av fire klarspråkpriser. Klarspråkprisene deles ut til offentlige virksomheter som har gjort en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i tekstene sine til publikum.

Nyheter og kunngjøringer