Fra oljefyrt til miljøvennlig oppvarming på Vikåsen

Åpning av Trondheim kommunes første flisfyrte biobrenselanlegg

Trondheim kommune har fått sitt første flisfyrte nærvarmeanlegg. Anlegget produserer ren og fornybar energi som brukes til oppvarming av Vikåsen barneskole, Markaplassen ungdomsskole og Vikåsen idrettshall.

Anlegget er etablert i samarbeid med Norsk Bioenergi AS.

–Vi er glade for at Trondheim kommune har valgt en miljøvennlig løsning med flisfyrt nærvarmeanlegg på Vikåsen. Treflisa som brukes hentes fra lokale skogsområder og energien som leveres er CO2-nøytral og fornybar, sier Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS.

Har fjernet to oljekjeler

Biobrenselanlegget på Vikåsen er et resultat av en miljømessig og langsiktig satsing på å finne løsninger som fremmer bruk av fornybare energikilder i kommunale bygg. På Vikåsen er to oljekjeler fjernet, og oppvarming som tidligere var dekket gjennom fossilt forbruk er erstattet av miljøvennlig og fornybar energi i form av treflis.

–Omleggingen er i tråd med kommunens energi- og klimahandlingsplan for 2017-2030. Nærvarmeanlegget underbygger målet om full utfasing av fyringsolje til bruk for oppvarming innen 2020, sier en fornøyd varaordfører Hilde Opoku.

Offisiell åpning: onsdag 1. mars klokken 12.00 ved Trondheim kommune

Åpningen vil foregå utendørs like utenfor anlegget.
Adresse: Vikåsen 26 (Nabobygningen til Markaplassen ungdomsskole)

Program:

Velkommen og informasjon om anlegget ved Jan Topstad, Norsk Bioenergi AS
Kulturelt innslag ved Markaplassen ungdomsskole
Offisiell åpning ved Trondheim kommune
Omvisning og demonstrasjon av anlegget
Bevertning

For media blir det anledning til å ta bilder inne i anlegget. Det blir også demonstrasjon av fliskutting før den tippes i flissiloen. 

Vel møtt!

biorenseanlegg på Vikåsen

Kortreist biovarme: Treflisa i det nye biobrenselanlegget på Vikåsen brenner godt. To oljekjeler er fjernet og kommunen er ett skritt nærmere målet om full utfasing av bruk av fyringsolje til oppvarming innen 2020.

Nyheter og kunngjøringer